Saturday, July 01, 2006

વાદળી વરસી જશે _મુહમ્મદઅલી ભૈડુ,વફા,

વાદળી વરસી જશે _મુહમ્મદઅલી ભૈડુ,વફા,


શુષ્ક મનની ભોમમા કો વાદળી વરસી જશે.
લાગણી ની ચાઁદની મનમોર થૈ હરખી જશે.

હુઁ ઉગાડુઁ ચાઁદની તુઁ વાવણી કર રાતની,
રાતના પાલવ મહીઁ આ ચાઁદની મરકી જશે.

આવરણની કાળમીઁઢ એ રાતને જકડી જુઓ,
રોશની આ ચાઁદની એ વાડને ભરખી જશે.

આઅમારો સુરજ દિલનો રોશન ખુમારીમા સદા,
સાત મેરુઁ આવશે અવરોધના ઝળકી જશે.

હાથના એ છુઁદણે પરદો જરા નાઁખી દીયો,
પાઁદડે જે નામછે કોઈ ‘વફા’ નીરખી જશે.

_મુહમ્મદઅલી ભૈડુ,વફા,

21નવે.2004છન્દ(ગાલગાગા, ગાલગાગા,ગાલગાગા,ગાલગા)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Counters
Web Site Counter
Web Site Counter