Saturday, December 30, 2006

હસતો રહ્યો.*જમિયત પંડયા

હસતો રહ્યો.*જમિયત પંડયા

જીત ઉપર હસતો રહ્યો ને હાર પર હસતો રહ્યો
ફૂલની શય્યા ગણી અંગાર પર હસતો રહ્યો


એ મુસીબત એટલી ઝિઁદાદિલી ને દાદ દે
તેઁ ધરી તલવાર તો હુઁ ધાર પર હસતો રહ્યો

*જમિયત પઁડયા

(‘બઝમે વફા’માટે આ સુઁદર મુકતક મોકલવા બદલ જ.’જિદ્દી’સાહેબનો ઘણો ઘણો અભાર)

Thursday, December 28, 2006

પાનખર*મુનીર નિયાજી

પાનખર*મુનીર નિયાજી

તે દિવસ પણ આવનાર છે
જ્યારે તારી કાળી આંખોમાઁ
બધી લાગણીઓ સમાપ્ત થઇ જશે
તારા કેશ જેને નિરખીને
શ્રાવણની ઘનઘોર કાળી ઘટાઓ
નયન માઁ લહરાય છે
રસીલા હોઠો
કલ્પનામાઁ લાખો પૂષ્પોની
સુગઁધનો દરિયો
તે દિવસો દૂર નથી જયારે એના પર
પાનખરની ઋતુ છવાઈ જશે
અને તે પાનખરની ઋતુની
કોઈ એકાદ સન્ધ્યાના એકાંત માઁ
વિતેલા દિવસોની યાદ આવશે
જેવી રીતે કોઇ વનમાઁ
હ્ર્દય દ્રાવક ગીત ગુનગુનાવી
તને પાઁસે બોલાવે છે


(ઉર્દુ અછન્દાસ રચનાનો અનુવાદ*વફા)

ઉર્દુ,પંજાબી ભાષા ના મશહુર કવિ જ.મુનીર નિયાઝીનુન 89 વર્ષની ઉમરે મંગળવાર 26-2006ના નિધન થયુઁ(ઈન્નાલીલ્લાહ.)

વિગત માટે નીચેની URL(BBC)જૂઓ.

http://www.bbc.co.uk/urdu/pakistan/story/2006/12/061227_munir_arifwaqar.shtml

Monday, December 25, 2006

બસ અલ્લાહ*દીપક બારડોલીકર

બસ અલ્લાહ*દીપક બારડોલીકર

હમ્દ(સ્તુતિ કાવ્ય)


સૃષ્ટિ નો કિરતાર બસ અલ્લાહ છે.
શ્રેષ્ઠ સર્જનહાર બસ અલ્લાહ છે.

છે નિરંતર મોહ એની મે’રનો,
સાચો અનરાધાર બસ અલ્લાહ છે.

મર્મ ના કયારેય કો’પામી શકે,
એવો અપરંપાર બસ અલ્લાહ છે.

આ ધરા શુઁ, આભ જેવા આભનો
શ્રેયકર આધાર બસ અલ્લાહ છે.

સર્વ વિશ્વો એની છાયામાઁ રહે
એટલો કુઁજાર બસ અલ્લાહ છે.

ખુદ શહેનશાહે જેને કરગરે
એવો એક દાતાર બસ અલ્લહ છે.


દર્દનો દીવો સળગતો રાખજો
આપણો દિલદાર બસ અલ્લાહ છે.

હોય ‘ગાલિબ’ની કે ‘દીપક’ની ગઝલ
સર્વનો શણગાર બસ અલ્લાહ છે.

*દીપક બારડોલીકર(સિરાતે હરમ-12)

માંચેસ્ટર(યુ.કે.)-,93

દીપક બારડોલીકર

દીપક બારડોલીકર

ગુજરાતી ભાષાના આ જાણીતા કવિ,લેખક ને પત્રકારનુઁ મુળ નામ મુસાજી ઈસપજી હાફેસજી.જન્મ 1925 માઁ બારડોલીના એક સુન્ની વહોરા કુટુઁબમાઁ.વિદ્યા અભ્યાસ દર્મિયાન વ્યાયામવીર અને ચિત્રકાર બનવાના પ્રયાસો સહિત આઝાદી આઁદોલનમાઁ ભાગ લીધો..કોઁગ્રેસ સેવા દળ અને પછી મુસ્લીમ લીગ નેશનલ ગાર્ડસમાઁ યુવકોને કેળવ્યા. 1948માઁ ગાઁધીજીની હત્યા પ્રસંગે મુઁબઈ ઈલાકાના મુસ્લિમ લીગ નેશનલ ગારડસના અધિકારીઓની ગિરફતારી થતાઁ જેલવાસ ભોગવી(લેવાદેવા વગર-વફા)પાકિસ્તાન આવ્યા.સાત વર્ષ વિદ્ય દાન કરી પુન: બારડોલી ગયા.61 માઁ અદાલતના ચુકાદા વિરુધ્ધ દેશ નિકાલ થયા.64થી પત્રકાર બન્યા..1977 માઁ પત્રકારિત્વની આઝાદી ખાતર જેલવાસ ભોગવ્યો.વર્સો સુધી કરાઁચીમાઁ દૈનિક ‘ડોન-ગુજરાતી’માઁ સિનિયર સબ એડિટરની હેસિયત થી સેવા બજાવી. હાલમાઁ બાળકો સાથે વોલસોલ,ઈઁગ્લેઁડ માઁ રહેછે.
પુસ્તકો:પરિવેશ,આબેકવસર,વાટના દીવા, સુન્ની વહોરા,મેઘ ધનુષ-1,મોસમ,મેઘધનુષ-2, સિરાતે હરમ,ગુલમહોરના ઘૂઁટ
સમ્પાદનો:સ્મ્રુટિકા,વાઁછ્ટ

ગારે-હિરામાઁ*દીપક બારડોલીકર
ના’ત(પ્રશ્સ્તિ કાવ્ય)

અજબ એક કેફ ઘેરાયો હતો ગારે-હિરામાઁ
અલૌકિક તાર જોડાયો હતો ગારે-હિરામાઁ

ખુદાનો શબ્દ પડઘાયો હતો ગારે-હિરામાઁ,
કરિશ્મો એક સરજાયો હતો ગારે-હિરામાઁ

કયામત પણ મીટાવી ના શકે ભીનાશ એની
મહોબતસિઁધુ ઉભરાયો હતો ગારે-હિરામાઁ

સમજની શુષ્ક સરિતાઓ ફરી ભરપૂર થઇ ગઇ
ઇલમનો બાબ ખોલાયો હતો ગારે-હિરામાઁ

હજી પણ છે અને હરદમ રહેશે નૂર એનુઁ
નબુવ્વતદીપ પ્રગટાયો હતો ગારે-હિરામાઁ

અજબ એવી અદબ ઈજ્જત મળીછે ધૂળને પણ
રિસાલત તાજ મોકાયો હતો ગારે-હિરામાઁ

*દીપક બારડોલીકર
વોલસોલ-‘94(યુ.કે)

ગારે-હિરામાઁ= પવિત્ર શહેર મક્કાને નજીક પહાડી પર આવેલી તે નાની ગુફા જેમાઁ અલ્લહના અઁતિમ નબી હજરત મોહમ્મદ(સલ.) પર અલ્લહ પાકની પ્રથમ વહી ઉતરી.

પત્થર કાળો
પરશે ચુમે લોક
હૈયાઁ ઉજળા

_દીપક

હજી પણ રોશની છે આ નગરમાઁ
હજી પણ આપનો દીપક બળેછે.

_દીપક

(દીપક સાહેબને પ્રથમ વાર 1959માઁ અમારી એમ.એમ.પી.હાઈ સ્કૂલ,રાઁદેરે સુરત રઁગ ઉપવનમાઁ યોજેલા મુશયેરામા જોયેલા, સાઁભળેલા,એમના મુકતકો પર લોકો વારી ગયેલા.આ મુશાયેરામાઁ શેખાદમ આબુવાલા,શૂન્ય,ઘાયલ ,અકબર અલી જશદણ વાળા(પાજોદ દરબાર)વિ.ને સાઁભળવાનો
મોકો મળ્યો.શ્રી બેકારસા. ના સઁચાલન માઁ મુશાયેરો ખુબ જામ્યો હતો.યાદગાર મુશાયેરામાઁ એનુઁ નામ છે.
1989 માઁ કરાઁચીમા મલીર સીટી માઁ એમના ઘરે મહેમાની માણી.એમણે એમના થોડા પૂસ્તકો ભેટ આપ્યાઁ હતાઁ.મારા નજીકના સ્નેહેઓમાઁથી છે, ‘વફા’)

Wednesday, December 20, 2006

કવિતાનો જન્મ_સુન્દરમ

કવિતાનો જન્મ_સુન્દરમ

મુશાયરો એ કવિતાનુઁ બજાર છે.ત્યાઁ બહારથી ઊગેલો અને તૈયાર થઈ આવેલો માલ રજૂ કરાય છે.તેની ત્યાઁ યોગ્ય કદર થાય છે.પ્રશંસા થાય છે,કસોટી થાય છે.પણ ત્યાઁ તે માલ તો ઉગી શકતો નથીજ.કવિતાનો જન્મ કઈ રીતે થાયછે એ સમજાવવુઁ જરા મુશ્કેલ છે.પણ કઈ રીતે નથી થતો એ સ્પષ્ટ વાત છે.ઉચ્ચ કવિતા કદી બહારની માંગણીથી જન્મતી નથી,અરે! ખુદ કવિની પોતાની ઈચ્છાથી પણ તે જન્મતી નથી.જેણે કવિતાની પ્રેરણા ઝીલી હશે તેના માટે આ વાત સમજવી સહેલી છે.એતો એનુઁ અંત:કરણ અથવા તેની ગૂઢ સર્જન શકિત જયારે સળવળે છે,જાગેછે,ક્ષોભ પામે કે ,પ્રફુલ્લિત બને છે,ત્યારે છલકાઈ પડે છે. સાચી કવિતા આવી રીતે લખાય છે .એ સિવયના લખાણો કેવળ પદ્ય હોય છે. પછી ભલેને મહાકવિએ કેમ ન લખ્યાઁ હોય.?અને જેટ્લુઁ પદ્યમાઁ _છઁદમાઁ લખાયુઁ એ કવિતા છે, એવી દલપતશાહી કાવ્ય ભાવના આજે તો હવે કોઈ ધરાવતુઁ નથી.
કવિતાના આશકોએ ,જેમાઁ કવિઓ પોતે પણ આવી જાય છે,હજી સુધી આપણા કાબુમાઁ ન આવેલી એવી પ્રતિભાશક્તિના સ્વયઁભુ ઉસ્ફુરણની આતુરતા પૂર્વક રાહ જોવી જોઈએ.એ પ્રતિભા શક્તિ સુપ્ત હોય,કામ ન કરતી હોય ત્યારે એની ઉપાસનામાઁ કાળ ગાળવો જોઈએઁ.એ .ઉપાસના એટલે આજ લગીના પ્રતિભાસઁપન્ન કવિઓના ઉચ્ચ કાવ્યોનુઁ અધ્યયન,ચિઁતન,મનન.એવા કવિઓની ઉચ્ચ ક્રુતિઓમાઁથી જ આપણે સાચી રસદ્રષ્ટિ અને રસરસિકતા કેળવી શકીએ.તો કવિ માટે અને કવિતા પ્રેમીઓ માટે સૌથી મોટી જરુરની વસ્તુ આ છે.ઉચ્ચ કવિતાની ઉપાસના ,સારી અને ઉચ્ચ કવિતા પ્રગટવી એનો આધાર તો કુદરતના ઉપરજ છે.જેના નસીબમાઁ એ ઉચ્ચ કવિતાના વાહક બનવાનુઁ લખાયુઁ હોય તે સદભાગી છે.તેવાઓએ પોતાની જાતને નિર્મળ રાખી ,એના સ્ફુરણને ઝીલી લેવાને સદ તત્પર બની રહેવુઁ જોઈએ.

_સુન્દરમ

(‘મુસ્લિમ ગુજરાત સાહિત્ય મઁડળ’ દ્વારા ડભોઈમાઁ યોજાયેલા મુશાયેરામાઁ પ્રમુખપદેથી)

Tuesday, December 19, 2006

કોણ?_ મોહમ્મદ અલ્વી

કોણ?_ મોહમ્મદ અલ્વી

ક્દી હ્રદયના દ્રષ્ટિહીન કુઁવા મા પડી ચીઁખે છે,
કદી દોડ્તા રકતમા તરેછે,ડૂબેછે.
કદી હાડકાઓની ગૂફાઓમાઁ દીપક સળગાવીને અમસ્તોજ ફરેછે.
કદી કાન માઁ આવીને છાનોમાનો વદેછે.
તુ હજી સુધી જીવી રહ્યો છે?
કેટલો બે શરમ છે.
મારા શરીરમા આ કોણ છે?
જે મારાથી ક્રોધિત છે.

(ઉર્દુ કવિ મોહમ્મદ અલ્વીની આઝાદ નઝમનો અનુવાદ_વફા)

ઉર્દુ કવિ મોહમ્મ્દ અલ્વી આધુનિકતા વાદી છે,અને એમણે ઘણા પુરસ્કાર મેળવ્યાઁ છે.

ગેટ- ટુ - ગેધર _ આશા વિરેન્દ્ર શાહ.

ગેટ- ટુ - ગેધર _ આશા વિરેન્દ્ર શાહ.

તદન પાંખા અને શ્વેત કેશવાળી , કમર અને ખભેથી વાંકી વળી ગયેલી, બીજાં કોઈના કપડાં પહેરી લીધા હોય એવાં માપ વગરના કપડાં પહેરેલી અને દમિયલ જેવી લાગતી એક સ્ત્રીએ હોટલમાં પ્રવેશી,ટેબલ પર પર્સ ગોઠવતાં હજી શ્વાસ લીધો ન લીધો ત્યાં જયંત એની પાસે પહોંચી ગયો..
‘એક્સક્યુઝ મી મે'મ, આ ટેબલ રીઝવર્ડ છે’
પેલી સ્ત્રી એ ખુરશી પરથી ઊભા થઈને જયંત ના બરડા પર બે-ત્રણ વખત પર્સ ફટકારતાં કંઈક રીસમાં અને કંઈક હસતાં હસતાં કહ્યું ‘ મને મે’મ કહેછે ? શરમ નથી આવતી? એક તો ઈન્વાઈટ કરે છે ને પાછો ખુરશી પર થી ઊભી કરીને મારું ઈન્સલ્ટ કરે છે? હવે તો મારે તારી પાર્ટી માં થી વોક આઉટ કરવો પડશે.
વાત જાણે એમ હતી કે સીનીયર સીટીઝન થવુ થવુ કરતાં જયંત ને એકાએક વિચાર આવ્યો કે,ચાલીસેક વર્ષ પહેલાં જે શાળાના સહાધ્યાયીઓ હતા એ સૌ હવે શું કરતા હશે ? ક્યાં હશે? સૌને ભેગા કરવા જોઈયે. ફરીથી. બધાયે એકબીજા ના સંપર્ક મા રહેવું જોઈયે. બસ પછી તો વિચાર ને અમલ માં મૂકતા વાર કેટલી? એક પાસે થી બીજાનો અને બીજા પાસે થી ત્રીજીનો એમ ભાઈબંધ બહેનપણીઓ ના નંબર મળતાં ગયા. જયંત તરફથી ‘ગોલ્ડ-કોઈન’ હોટલ માં રાખેલી પાર્ટીમાં સજોડે આવવાના આમંત્રણ અપાતાં ગયા અને એમ આજની પાર્ટી ના યજમાન શ્રીયુત જયંતભાઈ, શાળા ના દિવસોમાં પોતે જેને માટે મરી ફીટવા તૈયાર હતાં એવી પોતાની ડ્રીમગર્લ કામિની ના વિચારો માં ખોવાએલા હતા ત્યાં આ મુર્તી સામે આવીને ઊભી પોતે આમંત્રણ આપેલી ‘છોકરીયો’ માંથી આ કોણ હોઈ શકે એની કાંઈ ઘડ બેસતી નહોતી.
‘ચાલ હું એક, બે ને ત્રણ ગણું એટલી વારમાં મને ઓળખી બતાવ’ પેલી સ્ત્રીએ પડકાર ફેંક્યો અને શરૂ કર્યું ‘એ....ક’
પડકાર ઝીલ્યા સિવાય જયંતનો છુટકો નહતો.. એક-બે નામ આપું એમાંથી કોઈને કોઈ તો સાચું પડી જશે.એમ વિચારીને એણે કહ્યું, ‘ શોભા’ ?
‘નો’ પેલી સ્ત્રી ને રમુજ થતી હતી .
‘બે’ પોતાની ગણતરી માં આગળ વધતાં તેણે કહ્યું .
‘હં.......હવે ઓળખાણ પડી . માલા, રાઈટ ?’ જયંત જરા વધુ આત્મ વિશ્વાસ બતાવતા બોલ્યો.
‘નો, રોંગ અને હવે મારી ત્રણ સુધીની ગણતરી પૂરી થાય છે . મને ઓળખવામાં તમે નિષ્ફળ ગયા છો, મિ. જયંતકુમાર ‘
હથિયાર હેંઠામૂકતાં, ઊંડો શ્વાષ લઈને જયંતે શરણાગતિ સ્વીકારી.
‘સોરી,આઈ કાં’ટ રેક્ગ્નાઈઝ યૂ. પ્લીઝ, તમારુ નામ કહેશો ?’
પેલી સ્ત્રી ની આંખો માં ભીનાશ ફરી વળી. તેનો અવાજ ગળગળો બન્યો. ‘ શું હું એટલી બધી બદલાય ગઈ છુ કે તું મને ન ઓળખી શક્યો? મને ? સ્કુલમાં જેની પાછળ લટ્ટુ થઈને ફરતો’તો એને સાવજ ભૂલી ગયો? કોઈ દિવસ યાદ નથી આવતી કામિની, જેના લાંબા લાંબા ચોટલા તું કાયમ ખેચ્યા કરતો’તો ?
‘ કામિની ?’
ખુલ્લા વાયર ઉપર હાથ લાગતાં કરંટ લાગવાથી જે તીવ્ર આંચકો લાગે એવોજ આંચકો જયંતને આ નામ સાંભળતા લાગ્યો. પાછળ દિવાલ નો આધાર ન હોત તો એ ચક્કર ખાઈને પડત. જેમતેમ પોતાની જાત ને સંભાળતા એણે કહ્યું ‘ ડોન્ટ ટેલ મી. કેટલી ચેઈંન્જ થઈ ગઈ છે તું? કોઈ એંગ્લથી પહેલાં ની કામિની નથી લાગતી. એને મોઢાપર તો શી રીતે કહેવાય, પણ જયંત ના સંવાદ ચાલ્યો.'ક્યાં ગયા તારા લાંબા ઘટાદાર,કાળા ભમ્મર વાળ, તારી અણીયાળી પાણીદાર આંખો અને તારી દમામદાર ચાલ?'
એના મન માં ચાલતી મથામણ સમજી ગઈ હોય એમ કામિની બોલી 'ફક્ત હું જ બદલાય છું એવું થોડું છે ? તારુ કસરત કરીકરીને કસાયેલું,ખડતલ અને સપ્રમાણ શરીર જોઈને છોકરીઓ તારી પાછળ ગાંડી થતી, ને હવે જો,પેટ કેવું આગળ આવી ગયું છે ?
હસવાની જરાય ઇચ્છા ન હોય ને જાણે કોઈ ગોદા મારીને પરાણે હસાવતું હોય એમ જયંતે મોં મલકાવ્યુ. આ પ્રોઢા જ કામિની છે એવુ જાણ્યા પછી જયંત નેી આજની પાર્ટી ના યજમાન બનવાની હોંશ પર હેવી રોલર ફરી વળ્યું.
કામિની શાળાની 'બ્યુટીક્વીન' ગણાતી. એ વખત ની સૌથી સુંદર અભિનેત્રીમાં જેની ગણતરી થતી એવી સાયરાબાનુ સાથે સૌ એને સરખાવતાં.પોતાના સૌદર્ય થી સભાન કામિની નો રૂઆબ પણ કાંય ઓછો નહતો.જેવા તેવા ની સામે તો એ નજર સરખીય ન નાંખતી. પણ જયંતની તો વાત જ નિરાળી હતી. વક્ત્રુત્વ સર્પધા હોય કે ચર્ચાસભા,નિબંધ લેખન હોય કે ચિત્રકળા બધા માં એનુ અને જયંત નું નામ સાથે સાથે જ લેવાતું, એ બંન્ને વિના જાણે શાળા ની કોઈ પ્રવ્રુતી થઈ જ ન શકતી. કામિની જ્યારે સાહિત્ય મંડળ ની મંત્રી બની ત્યારે એણે સહમંત્રી તરીકે જયંત ના નામ પર જ પસંદગી ઉતારી . આમ આ બે યૌવન ને આંબવા થનગની રહેલાં હૈયાં એક્મેક ને તાલે ધબકવાં લાગ્યા.શાળાનું શિક્ષણ પત્યાં પછી કોલેજ માં પણ બંન્ને સાથે જ જઈશું અને પછી તો જેીવન્ભરનો સંગાથ,સુંવાળું સાહચર્ય એવાં એવાં તો કંઈકેટલાય ચિત્રોમાં કલ્પનાના રંગો પૂરી બેઉએ હૈયાને ખુણે સજાવી રાખ્યાં હતાં પણ આમાનું એકે ય સપનું સાકાર થાય એ પહેલાં તો.......
અનિલ પોતાની અર્ધાંગના સરિતા ને અને ભરત પોતાની પત્ની શોભાને લઈને એકસાથે આવી પહોંચ્યા. મિત્રો તો ક્યારેક,ક્યારેક એક્બીજાને મળતાં એતલે ઓળખાળ તાજી કરવામાં બહુ મુશ્કેલી ન પડી. મહિલાઓએ હાય હલ્લો કરતાં પરિચય કેળવવાની શરુઆત કરી.એવામાં વાવાઝૉડા ની માફક કડાકા-ભડાકા સાથે સુધાની એન્ટ્રી થઈ.લાલચટાક લીપ્સ્ટીક થી રંગેલા હોઠ, કપાળ માં મસમોટો ચાંદલો,ગળામાં મોટા મોતીની માળા અને સ્લીવલેસ બ્લાઉઝ- આવી સાજસજ્જાને લીધે સુધા હતી એનાં કરતાં વધુ ભરાવદાર અને જાજરમાન લાગતી હતી.શાળાના વર્ષોમાં ટોમબોય ગણાતી સુધા આજેય એવીજ અલ્લડ રહી શકી હતી. પોતાનાં પતિ રવી નાં હાથમાં હાથ પરોવી દાખલ થયેલી સુધાએ કોઇ એરહોસ્ટેસ ફ્લાઈટ માં કોઈ અગત્ય ની જાહેરાત કરી રહી હોય એવા અંદાજમાં કહ્યું, ‘ યોર એટેન્શન પ્લીઝ , મીટ માય હસબ્ન્ડ રવિ.’
દાંત માં આંગળી દબાવીને કોઈ સ્ત્રી શરમાતી હોય એવો અભિનય કરતાં રવિ ખુરશી પર બેઠો ને એ જોઈને સૌ ખડખડાટ હસી પડ્યા.સુધાના શરીરે વિસ્તરવામાં માઝા મૂકી દીધી હતી. સૌએ એને આ બાબત માટે ઠપકારી તો એણે ખભા ઊચાં કરતાં,ટી.વી. પર આવતી એડવર્ટાઈઝ માંની યુવતી ની માફક કહ્યું ‘આઈ ડોંન્ટ કેર’
જેમજેમ મિત્રો,સખીઓ આવતાં ગયાં તેમતેમ એમની વાતો રંગ પકડતી ગઈ.
‘અલ્યા જયંતિયા,અમને બધા ને બોલાયા છ પણ તારી બૈરીને ક્યાં મૂકીને આયો? કે પછી એને બુરખામાં રાખી છે.?
ડોકટર હોવા છતાં સુબોધ જૂના દોસ્તોને મળીને અસલ મૂડમાં આવી ગયો હતો..ચહેરા પર ગંભીરતાં ધારણ કરતાં જયંતે કહ્યું ‘જવા દે ને યાર,એને અચાનક એક સીરીયસ પ્રોબ્લેમ થઈગયો’
' શું થયું શું થયું'?
'થયું એવું કે અત્યાર સુધી એની જે સુરેખ, સપ્રમાણ,દાડમ ની કળી જેવી દંતાવળી હતી એમાંથી એક પછી એક યોધ્ધો શહીદ થવા લાગ્યો, પોતાને ચિરયોવના માનનાર ભારતી ને દાંતની અકાળે વિદાયને કારણે કારમો આઘાત લાગ્યો. ચોખઠું કરાવ્યુ પણ એ ખાતી વખતે ફાવતું નથેી અને પોતાની આવી તકલીફનેી કોઈ મજાક ઉડાવશે એવી બીકે , ઘણું સમજાવવા છતાં એ આવવા તૈયાર જ ન થઈ.'
'ઓહ ! હાઉ સેડ !'
વાતો કરતાં સૌનું ધ્યાન મેનુકાર્ડ તરફ વળ્યું.
’શું મંગાવવું છે ?’
એ સવાલ ના જવાબ માં આંખો ખેંચી ખેંચી ને કાર્ડમાં જોવાની કોશીશ કર્યા પછી શોભાએ ભરત ને હવાલો સોંપ્યો.
’તું જ નક્કી કર’
અનિલ કહે ‘ભાભી અહીં પણ પતિવ્રતાંપણું? આ ક્યાં ઘર છે કે, ભરત કહે એમજ થાય. હોટલમાં આવ્યા છો તે તમારી મરજી થી મંગાવોને !’
ભરતે ફોડ પાડ્યો,'કશું ય પતિવ્રતાપણું નથી. આ તો બેતાલા વિના વંચાતું નથી, અને ચશ્માં ઘરે ભૂલીને આવી છે. એ કારણ છે સમ્જ્યો'
' ચાલો સ્ટાર્ટર્સ મંગાવીયે.કામિની સ્પ્રીંગ રોલ્સ ફાવશે ને?'
'હું કશું નહી ખાઉ મારે સંકેષ્ટી ચોથનો ઉપવાસ છે .હું તો ખાસ બધાને મળવા જ આવી છું' કામિનીએ ત્રાસી નજરે જયંત તરફ જોતાં કહ્યુ .
' તે સંકેષ્ટી ચોથમાં શું કરવાનું?'
'આખો દિવસ ઉપવાસ કરવાનો,રાત્રે ચંદ્રમાનાં દર્શન કર્યા પછી જ ખાવાનું'
બટક બોલી સુધા મોંમા વેફર ખોસતાં બોલી'પહેલાં હુ ય ચંદ્રમાં ના દર્શન કરતી પણ હવે થોડા વર્ષો થયા છોડી દીધું છે.'
'કેમ કેમ ?સૌની જિજ્ઞાસા જાગ્રુત થઈ.'લે એમાં કેમ શું?રીઝન ઈઝ વેરી સીમ્પલ ચંદ્રના દર્શન કરવાં તો ટેરેસ પર જવું પડે,એમાં મારી નાજુક કાયાને કેટલું કષ્ટ પડે? એના કરતાં મારે તો ઘરબેઠા જ રવિ ની ટાલ ના દર્શન કરી લેવાનાં'
સુધાના મૌલિક જોક પર હો હો કરીને હસતાં રવિની સાથે બીજા પુરૂષો પણ પોતપોતાની ટાલ ઉપર હાથ ફેરવવાં લાગ્યા.
વળી પાછી વાત મેનૂ પર આવી. હવે જયંતે એક એક કરી સૌને 'શું ખાવું છે?'ીમ પુછવા માંડ્યુ.
'મને ડાયાબીટીસ છે,નો સ્વીટસ.'
' મને યાર, આ બીપી નો પ્રોબ્લેમ ઘુસી ગયો છે ને ત્યારથી તળેલું સદંતર બંધ કરી દીધુંછે.'
'મને આ ન ફાવે,મારા હસબ્ન્ડ ને પેલું ન ફાવે.'
'મારી વાઈફ ડાયેટીંગ કરે છે એટલે એ રાઈસ નથી ખાતી'
આમ ન ફાવે,ન ફાવે નું લીસ્ટ લંબાતું જતું હતું.જયંત મૂઝાયો.
'તો પછી મંગાવવું શું છે ?'
અંતે સર્વાનુંમતે અપાયેલા ઓર્ડર મુજબ ઈડલી,ચટણી સાંભાર આવે ત્યાં સુધી સૌએ પેટ હલકું રાખવા પર,ખોરાક ઓછો કરવા પર, સ્વાસ્થય અને તંદુરસ્તી પર યથાશક્તિ વક્તવ્ય આપ્યું.અંતે,સૌ એવા તારણ પર પહોંચ્યા કે વય વધવાની સાથે આહાર વિહાર માં ફેરફાર ન કરીયે તો ચાલેજ?'
આ બધીયે ચર્ચાઓ વચ્ચે થી નીકળીને પોતાના એકાંત ના ટાપુ પર પહોંચી ગયેલો ગુમસૂમ બેઠેલો જયંત વિચારતો હતો કે 'ક્યાં શાળાના બેફિકરાઈભર્યા, ધીંગામસ્તી કરવાના,ખાઈ પીને જલસાં કરવાના દિવસો અને ક્યાં આજની આ ફિલોસોફી ભરી,ભારેખમ અને નિરસ ચર્ચા!છેલ્લા પંદર દિવસ થી વિચાર્યા કરતો હતો કે કામિની મળશે એટલે કહેશે 'જયંત યાદ છે આજના યુગ માં ચઢીયાતું કોણ સ્ત્રી કે પુરૂષ ? આ વિષય ની ચર્ચાસભામાં જુસ્સાભેર દલીલો કરતાં આપણે બંને કેવા સામસામે આવી ગયા હતાં? અંતે પહેલું ઈનામ આપણા બંને વચ્ચે વહેંચાયેલું'
વળી પાછી ભુતકાળ વાગોળતાં અને ઉત્સાહથી તાળી દેતાં એ બોલી ઉઠશે,'જયંત લૈલા મજનું નાટકમાં આબેહૂબ પ્રેમીઓનો અભિનય કરીને આપણે સ્કુલ માં ડંકો વગાડી દીધેલો નહીં?'
એને બદલે આ તો સંકેષ્ટી ચોથની અને ચંદ્રમાના દર્શનની અઢારમી સદીની વાતોનું પુરાણ ઊખેળીને બેઠી છે.તરવરિયો સુબોધ મળશે એવો તરતજ બેડમિન્ટનની ટુર્નામેન્ટની વાતોએ વળગશે અને ઘરેથી પૈસા તફડાવીને કેવાં ચોપાટીની ભેળપૂરી ઝાપટતાં એનું વર્ણન કરશે.વળી એક દિવસ ચોરી છુપીથી કુલ્ફીખાતાં એના મોટાભાઈએ ‘રંગે હાથ’ ઝડપી પાડ્યા હતાં અને પછી એના પપ્પાએ સુબોધીયાની બરોબર ધોલાય કરી હતી એ બધી વાતો એના જ મોઢે સાંભળીને બધા હસીહસી ને બેવડ વળી જશે એમ પોતે માનતો હતો એને બદલે આજે સુબોધ ચાર ડગલાં ચાલતાં હાંફી જાય છે અને ફરસાણ ને હાથે ય નથી લગાડતો. જીવન પરિવર્તન શીલ છે એ તો ખરું, પણ શું એ આટલી નિર્મમતાથી બદલાય?
ક્યારના ચુપચાપ બેઠેલા જયંત પર અચાનક અનિલ નું ધ્યાન ગયું. ખભો પકડીને જયંતને ઠંઠોળતાં એણે કહ્યું'ઓ જયંત મહારાજ, કૈ સમાધી-બમાધી લઈ લીધી છે કે શું? કઈ દુનિયા માં ખોવાય ગયા?'
અત્યારે તો આજ દુનિયામાં,તમારા સૌની સાથે જ છું, પણ બીજી દુનિયામાં જવાને હવે બહુ વાર નથી બસ,દિવસો ગણાય રહ્યા છે'ગળે બાજેલો ડુમો ખંખેરતાં જયંતે હસાવવાનો વ્યર્થ પ્રયત્ન કર્યો.
'આજે આમ બધાને ભેગાં કરવાનું કારણ પણ એ જ કે, હવે મારી પાસે સમય નથી.બંન્ને કીડની ફેઇલ થઈ ગઈ છે.ડાયાલિસીસ કરાવીને થીંગડું મારવાનો ડોક્ટરો એ પ્રયત્ન તો કર્યા પણ સફળ ન થયા એટલે હવે ડોક્ટરોએ હાથ ઊંચા કરી દીધા છે. કહે છે, ગમે ત્યારે ફટાકડો ફૂટી જવાનો છે.એટલે થયું કે, ચાલો,એક્ઝીટ કરતાં પહેલાં યારો દોસ્તોને છેલ્લે છેલ્લે મળી લઈએ, અલવિદા કહી દઈએ. સ્કુલમાં જે ગીત તમે સૌ વારંવાર મારી પાસે ગવડાવતાં એ આજે ગાઈને તમારી ફરમાઈશ પૂરી કરી દઉ, બટ ધીસ ઇસ લાસ્ટ એન્ડ ફાઈનલ,નો વન્સમોર પ્લીઝ’
'હમ છોડચલેં હૈ, મહેફીલ કો,યાદ આયેં કભી તો મત રોના,
ઈસ દિલકો તસલ્લી દે દેના, ગભરાયે કભી તો મત રોના'
જયંત નો સૂરીલો કંઠ સૂર અને લય ચૂક્યો.બાજુમાં રાખેલાં ગ્લાસમાંથી પાણી પીતાં કોઈ ગાયક કલાકાર ની અદામાં બોલ્યો'બસ અબ આગે નહી ગા સકતાં ગલા ખરાબ હૈ'
બાજુમાં બેઠેલી કામિનીએ જયંત ને ખભે હાથ મૂકતા ઝળઝળીયાં ભરેલી આંખે કહ્યું'સ્કુલની દરેકે દરેક પ્રવ્રુતિ માં સાથે રહેતાંતા ને જયંત? ચાલ, આજે તને ગાવામાં સાથ આપું
' હમારે બાદ મહેફીલ મેં, અફસાને બયાં હોંગે,
બહારેં હમકો ઢુંઢેગી, ન જાને હમ કહાં હોંગે'
'મિત્રો, જિંદગી માં હું અને જયંત ભલે સાથે ન રહી શક્યા પણ જયંત ની સાથે રહીને દરેક પ્રવ્રુતિ કરવાનું મને એવું વળગણ થઈ ગયું છે કે મોત માં તો હું જરૂર એને સાથ આપીશ.આજે મારે સંકેષ્ટી ચોથ નો ઊપવાસ નથી પણ હું કશું ખાઈ જ નથી સકતી.આંતરડાનું કેન્સર અંતિમ તબક્કા છે.કેમોથેરેપી ના કારણે ઉતરી ગયેલાં વાળ અને ઊડી ઊતરી ગયેલી આંખો જોઈને તમને સૌને અને ખાસ કરીને જયંત ને લાગેલો આઘાત હું સમજી શકું છું. મારે પણ બધાની આખરી વિદાય લેવાની જ છે, પણ કહેતાં અચકાતી હતી. હવે જ્યારે જયંત નો સાથ મળી ગયો છે ત્યારે કહી જ દઉકે આજનું આપણું આ ગેટ- ટુ- ગેધર કદાચ મારા અને જયંત માટે પાર્ટ-ટુ-ગેધર બની રહેશેં'નબળાય ને કારણે આછા આછા ધ્રુજી રહેલાં પોતાના હાથ જયંત ના હાથ માં પરોવતાં કામિની બોલી 'બધા આમ સૂનમૂન કેમ થઈ ગયાં? અરે ખુશ થાવ કે આપણાં માના બે મિત્રો કમસે કમ ત્યાં જઈને તો સાથે રહેશે ને? અમે ન હોઈએ ત્યારે પણ તમે સૌ આજના દિવસે ગેટ-ટુ-ગેધર જરૂર રાખજો અને અમને બંન્નેને યાદ કરજો!'
કામિની નો અવાજ તરડાય ગયો.એનો હાથ પ્રેમપૂર્વક દબાવતાં જયંત બોલ્યો
'સાલાઓ, અમને મૂકી ને અહીં જલસાં કરવાના એમને ? પણ વાંધો નહી હું અને કામિની ઉપર એક્બીજાની કંપની માણી શું!'
કોઈએ મૂઠ મારી હોય એમ સ્તબ્ધ થઈ ગયેલાં મિત્રો ને શું બોલવું એ સૂઝ પડતી નહોતી


_ આશા વિરેન્દ્ર શાહ.

(વલસાડ_ ગુજરાત ના આશાબેન વિરેન્દ્ર શાહની વાર્તા ગેટ_ટુ-ગેધર પ્રકાશિત કરતાઁ ‘બઝમેવફા’ને આનઁદ થાયછે.એમનો શોખ સાહિત્ય.સંગીત અને અભિમનય છે. સાહિત્ય ના અલગ અલગ સ્વરૂપો જેવા કે નિબંધ,ચરિત્રલેખન,ટૂંકીવાર્તા,કવિતા વગેરે માં કામ કરવાં પ્રયત્ન. જન્મભુમિ-પ્રવાસી (રવીવારીય પૂર્તિ) અખંદ આનંદ જેવા સામાયિકો માં અવારનવાર લેખો,વાર્તા વગેરે છપાય છે.નાટકો (એકાંકી)બાળનાટકો,બાળવાર્તાઓ વગેરેનુ લેખન બાળકો ને નાટ્ય તાલીમ સાથે પોતાને પણ અભિનય માં રસ. )

Saturday, December 16, 2006

માઇલ_સ્ટોન_મસ્ત’હબીબ’સારોદી

શએરનો ધર્મ

વોહ શએર કે પયગામે હયાતે અબદી હય.
યા નગ્મએ જિબ્રિલ હય બાંગે શરાફિલ.

_ ઈકબાલ.

શાશ્વત જીવનના સનાતન અસ્તિત્વનો પયગામ આપે તે શેર:એમાઁ અલ્લાહનો પયગામ માનવ સુધી પહોઁચાડનાર ફરિશ્તા જિબ્રઈલ નુઁ ગીત હોય કે , પછી કયામતનો સૂર ફૂંકનાર ફરિશતા ઈસ્રાફીલનુઁ આહવાન હોય ,સારાંશ કે જેમાઁ કાઁઈ ઈશ્વરી આદેશ હોય અથવા ખોટા મૂલ્યોનુઁ ખંડન કરવનુઁ સામર્થ્ય હોય.

શએર સબન્ધી ઉપરોકત દર્ષ્ટિબિન્દુનુઁ અનુસરણ કરવાનો મેઁ આગ્રહ રાખ્યો છે.ગઝને હુઁ કેટલો વફાદર રહ્યો છુઁ એ નિર્ણય તો પાઠકોએ કરવો ઘટે..અલબત્ત એટલુઁ વિસ્વાસ પૂર્વક કહી શકુઁ છુઁ કે ­


વોહ બુલહવસ કે જિન્હેઁ જુર્અતે ગુનાહ નહીઁ.
ગઝલ મેઁ ઢુઁઢતે હઁય વો ઈલાજે તિશના લબી
.


ઉપરોકત શેરમાઁ નિર્દિષ્ટ કામી પુરૂષની ત્રુષ્ણાને સંતોષે એવુઁ તત્વ મારી ગઝલમાઁ નથી.મારે જે કઁઈ કહેવાનુઁ હતુઁ તે મેઁ મારી રીતે કહ્યુઁ છે. એમ કરવામાઁ હુમ જીવનથી વિમુખ રહ્યો નથી એટલો મને એટલો મને આત્મ સંતોષ છે.
_મસ્ત”હબીબ”સારોદી(મસ્તી)

12-7-1965

માઇલ_સ્ટોન_મસ્ત’હબીબ’સારોદી

નઝમ

જાણે કે સ્વેત વસ્ત્રોમાઁ કોઈ હસીન છે.
અથવા પ્રતીક્ષા કરતો કોઈ ભાગ્યહીન છે.
રક્ષક,પહેરગીર, ફરિશ્તો કે જીન છે.
અથવા કોઈ તપસ્વી તપસ્યામાઁ લીન છે.

ખાંભી છે કોઇની કે સમાધિ કે છે મઝાર?
પથ્થર સીમાનો છે કે મહોબ્બતની યાદગાર?

ઊભો છે વ્રુક્ષ_છાંવમાઁ વર્ષોથી એમ તુઁ_
કોઇના આગમનનો કરે કોઇ ઇંતેજાર !
સંકેત દેવા ઊભોછે પણ એવી શાનથી!
મંઝિલ મળ્યાનો જાણેછે સંતોષ ને ખુમાર!

તારા લલાટ પર હજી અંકિત શહૂર છે,
પાંત્રીસ માઇલ અઁહીથી લાહોર દૂર છે!

સૂચન ખરુઁ છે તારુઁ પણ તુજને ખબર નથી,
અહિયાઁના ઇંન્કિલાબ પર તારી નજર નથી.
વાતાવરણની જાણે થઇ તુજ પર અસર નથી,
પહેલાઁ હતો તે રંગ ,આ નકશા ઊપર નથી.

સાચેજ જે શહેરથી તારો સબઁધ છે,
‘રાહી’ના માટે દ્વાર થયાઁ એનાઁ બઁધ છે.

સૂચન પ્રમાણે તારા એ અંતર રહ્યુઁ નથી,
અંતર વધી ગયુઁ છે ઘણુઁ એનો ખેદ છે.
છેટુઁયે એટલુઁ કે કળે કલ્પના નહીઁ,
યુગ યુગનો જાણે રાહ છે,તે પણ અભેદ છે.

તુઁ કે’ છે,દૂર એટલુઁ લાહોર હતુઁ જરૂર ,
પણ આજ કહી શકાતુઁ નથી ,કેટ્લુઁ છે દૂર.

સેવાના ભેખધારી! કરુઁ છુઁ કબુલ કે,
સેવાજ માત્ર તારી છે આદત; કરે છે તુઁ.
વર્ષોથી નિજના ધ્યેયના પાલનમાઁ રત રહી_
નિર્વ્યાજ લીન થઇને ઈબાદત કરેછે તુઁ

પણ આજ તારી એથી જરૂરત રહી નથી,
આ શહેરને તે શહેરથી નિસ્બત રહી નથી..

હે ધ્યાન મગ્ન! જો કે શી પલટી ગઈ હવા,
સાથી નિકટનો ,દૂરનો પંથક બની ગયો;
મતભેદ રાહીઓમાઁ પડયો લક્ષ્ય પર જતાઁ,
મંઝિલ ફરી ગઈ તુઁ નિરર્થક બની ગયો!

જોઇને તુજને આવે છે મુજ મનમાઁ એ વિચાર;
રસ્તો ભૂલી ગયો છે ખુદ રસ્તો બતાવનાર !

બદલાયાઁ અંતે કાફલાના રુખ અને પ્રયાણ;
’દર્શક-નજર’નો ખુદ નજર અન્દાજ થઇ ગયો;
આવે દયા ન કેમ તારી આ દશા ઉપર ?
’રેહબર’ હતો તે ’રાહી’ નો મોહતાજ થઇ ગયો..

પ્રેરી રહ્યો છે પ્રશ્ન એ અંતર _ શિલા ! મને,
મ્યુઝિયમમાઁ જઈને કેમ મૂકી આવુઁ ના તને?

માન્યુઁ,કોઈ વિજેતાની સમશીર તુઁ નથી,
કો. રાયનો મુગટ કે જવાહીર તુઁ નથી,
મોઘુઁ રતન કે રાષ્ટ્રની જાગીર તુઁ નથી,
કો, કર્મ_ધર્મ વીરની તસ્વીર તુઁ નથી

પણ એટલી ખબર છે,અમારો તુઁ પ્યાર છે !
ભૂતકાળની અમારા તુઁ એક યાદગાર છે !

મ્યુઝિયમ માઁ ચાલ,ત્યાઁ રહી કહેજે તુઁ સર્વને,
વેરી અમારા ,અંતે શુભેચ્છક બની ગયા
દુશ્મન હતા જે હિન્દની આન બાનના_
ભારતના ભાગલાના તે સર્જક બની ગયા!

ભારતના ભગલાના જે સર્જક બની ગયા_
એ રાષ્ટ્રદોહીઓનુઁ સ્મારક પ્રતીક છુઁ!

_મસ્ત’હબીબ’સારોદી

શેર

ઊઠો આ રાતને પણ પ્રાતને પાઁસે લઈ જઈએ.
પ્રતીક્ષા ક્યાઁ સુધી કરવી કે સુર્યોદય થવાનોછે.


(“માઈલ-સ્ટોન”હ્રદયસ્પર્શી કાવ્ય છે. ભારતના વિભાજનથી સર્જાએલી કરુણતાઓ, આવી પડેલા નિર્વાસિતો સિવાય ગુજરતને ઝાઝી સ્પર્શી નથી ,એટલે ગુજરાતી સાહિત્યમાઁ એનો પડઘો નહીવત પડ્યો છે.
આમ તો આ કાવ્યનો વાચ્યાર્થ સ્પષ્ટ,અસરકારક પણ છે.પરંતુ જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રે માઈલ_સ્ટોનો ઊભાઁ છે તેનુઁ એક પ્રતિક છે,એવો વેધક વ્યંગ્યાર્થ પણ એમાથી તારવી શકાય.
સામયિક, ઐતિહાસિક માર્ગસૂચક સ્તંભો પોતે સનાતન માર્ગ નુઁ સુચન કરેછે એવા ભ્રમમાઁ પોતે રહી બીજાને પણ ભ્રમ માઁ રાખેછે,પણ એ લાઁબુ ચાલતુઁ નથી ,નવા માઈલ_સ્ટોન આવે છે અને કારવાઁ એણે સૂચવેલી દિશામાઁ કૂચ કરેછે.
“મંઝિલ ફરી ગઈ ,તુઁ નિરર્થક બની ગયો”
પ્રજાની સ્મ્રુતિના મ્યુઝિયમમાઁ આવા કેટકેટલા માઈલ્_સ્ટોનો પડ્યા હશે.
એમાઁ યુગ_પુરૂષો પ્રત્યે પ્રજાની ક્રુતઘ્નતા નથી ,પ્રુથવીના પરીઘમાઁ સીધા એક માર્ગ આગળ વધતાઁ પ્રુથવીનો છેડો આવે એટલે દિશા બદલીને પ્રજા કૂચ ચાલુ રાખે છે.”ઈકબાલે લખ્યુઁજ છે :

”સિતારોઁ કે આગે જહાઁ ઔર ભી હૈ ! .

_રતિલાલા’અનિલ’

તા.20-6-65)

હદ વટાવી જાયછે-મસ્તહબીબ સારોદી

પ્રેમની જયારે ખુમારી હદ વટાવી જાયછે;
તંગ કરનારાઓ પોતે તંગ આવી જાયછે.

એમનો ઉદ્દેશ એમા શો હશે ,કોને ખબર;
આવતાં પોતે નથી ખ્વાબોમાં આવી જાય છે.

કોણ જાણે એ કયા એ પ્રશ્નનો ઉત્તર હશે;
આંખ જેની યાદમા અશ્રુ વહાવી જાયછે.

જોકે બળવાની મઝા દીપ ને મળેછે રાતભર;
કિન્તુ પરવાનાનો પળમા અંત આવી જાય છે.

એથીયે સુંદર સ્થાનની વાત કર માનુ તને;
સ્વર્ગની પણ વાત એની એ સુણાવી જાયછે.

જિંદગીથી રુઠવા એથી સફળા હું ના થયો,
એ મને સામેથી આવીને મનાવી જાય છે.

કામ આવી જાયછે ભૂતકાળની ભુલો "હબીબ"
મારી નિષ્ફળતા મને રસ્તો બતવી જાયછે.

મસ્તહબીબ સારોદી(એમના ૧૯૬૫ના ગઝલ સંગ્ર્હમાથી)


રાતો કપાતી થૈ.- મસ્ત હબીબ સારોદી

કોઇના આગમનની જયારથી ઘડીઓ ગણાતી થૈ.
ઉઘાડી આંખથી એમ જ બધી રાતો કપાતી થૈ.

છુપી વાતો હતી મહેફિલની તે ચૌટે ગવાતી થૈ.
કોઈ નહીઁ પણ સુરાની વાસ ખુદ વિશ્વાસ ઘાતી થૈ.

તબિયત જયારથી તારા પ્રણયના ગીત ગાતી થૈ.
ભુલાતી ના હતી તેવી બધી વાતો ભુલાતી થૈ.

મને જોઈ નજર એ રીતથી એની લજાતી થૈ.
હતી અફવા સમી જે વાત તે સાચી મનાતી થૈ.

ચમન કોનુઁ, ચમનમાઁ આજ્ઞા કોની પળાતી થૈ.
કળીથી રહી શકાયુઁ ના તો તે મનમાઁ મુસ્કરાતી થૈ.

અમારા મતનુઁ પણ કર્યુઁ ખઁડન કેવી દલીલોથી,
હતી જે વાત જે સાચી આખરે ખોટી મનાતી થૈ.

અમોનેછે ખબર રેહબર થવાની ચાલબાજીની,
અહીઁ એથી અમારા પર તકેદારી રખાતી થૈ.

જરા હળવો થયો આઘાત એથી તો જુદાઈનો,
તમારી હાજરી જયારે કવનમા મુજ જણાતી થૈ.

હતી એક ખેવના મનમાઁ કોઈને કઁઈક કહેવાની,
મથ્યો કહેવા ‘હબીબ’હુઁ એટલે ગઝલો લખાતી થૈ.

મસ્ત હબીબ સારોદી(મસ્તી-69)1965

હું કોણ છુઁ?
‘મસ્તહબીબ’સારોદી (મસ્તી-66)

હું કોણ છુઁ?
ઘંટ નાદો થયા,
પાત:પણ જો થયુઁ,
સૂર્યોદય થતાઁ હુઁ યે ચાલ્યો જઈશ,
કો અજાણી અદીઠીજ રાહો ઉપર,
નયનનુઁ પાત્ર લઈને વિલોકિશ હુઁ,
સૌ જતી આવતી રાહે મુખાક્રુતિ,
ઓફિસો,કારખાનાઁઓ ,સંસ્થાઓમાઁ,
શાળા કોલેજ કે પેઢીઓમા બધી
મૂલ્ય અંકાવવા મારુઁ યત્ન કરીશ,
પ્રિયે મારા પ્રતિ ,
એક દ્રષ્તિ કરી જોઈલે,
સાંજ પડ્તાઁ સુધી વેચી આવીશ અગર,
નિષ્કપત આ હ્ર્દય ,શુધ્ધ શોણિત હુઁ,
ને ભરી ઝોળીમા ચઁદ ચાઁદીના ટુકડા,.
જો ફરી પાછો અહિયાઁ હુઁ આવીશ તો,
એ સમે તુ મને ઓળખી ના શકીશ,
જઈને હુઁ કોને કહીશ-
જોને હુઁ કોણ છુઁ?

મસ્તહબીબ’સારોદી (મસ્તી-66)

….ઊઠી ચાલ્યો જઈશ. _મસ્ત’હબીબ’સારોદી મર્હુમ


સિતારાથી ભર્યો શ્યામલ હવે ઘુંઘટ હટાવી દે,

ઉઠાવ એ આવરણ સન્ધ્યા સવારોના વદન પરથી,

અદાઓ એકધારી જોઈ કંટાળી ગયોછુઁ હુઁ,

નજર થાકી ગઈછે નિત્યા એના એજ દર્શન થી!

કે આ વેરાન દ્ર્શ્યોને ભક્તિભાવનાઁ બઁધન !

અને આ ભુખથી ત્રાસી ઊઠેલાનાઁ જીવન તો જો !

અરે આ મ્લાન ચહેરાઓ! સિતારાઓનાઁ પુલકિત મન!

ખુશાલીના જનાઝામાઁ આ સ્મિત કરતાઁ વદન તો જો!

જરા દ્રષ્ટિ તો કર આ પુરાતન અનજુમન તારી ,

પ્રતીક્ષા ,મીટ, માઁડીને કરે છે નવ -પ્રકાશોની,

નવાઁ દ્ર્સ્યો તુઁ સર્જી દે, બધુઁ વાતાવરણ પલટાવ,

!નહીઁ તો આ જગત ‘સર્જન_પરિષદ નુઁ વિસર્જન કર !

ઊઠી ચાલ્યો જઈશ નહિતર હુઁ તારી અંજુમનમાઁથી!

_મસ્ત’હબીબ’સારોદી મર્હુમ
Monday, December 11, 2006

રૂસ્વા મઝલૂમી_*મોહમ્મદ અલી ભૈડુ’વફા”

રૂસ્વા મઝલૂમી.( ઇમામુદ્દીન મુર્તુઝાખાન બાબી)

દિલસે જોબાત નીકલતી હૈ અસર રખતી હૈ.
પર નહીઁ તાકતે પરવાઝ મગર રખતી હૈ.
*અલ્લામા ઈકબાલ.


જનાબ રૂસ્વા મઝલૂમી (પાજોદ દરબાર)ને અલ્લમા ઈકબાલનો આ શેર ઘણો મહેબુબ છે.શ્રી પ્રફુલ્લ નાણાવટી ના સંગ્રહ પગેરુઁ ની પ્રસ્તાવના મા એના પહેલા મિસરાથી શરુઆત કરી છે.રૂસ્વા મઝ્લુમી મૂળભુત ઉર્દુ શાએર હતા.જ.મસ્ત હબીબ સારોદી,શૂન્ય પાલન પુરી,શ્રી અમ્રુત ઘાયલ,શ્રી નિસાર અહમદ શેખ (શેખ ચલ્લી),અને ગુજરાતી ઉર્દુ ગઝલ અને અછન્દાસોનુઁ
યૂગ પરિવર્તન કરનાર શ્રી આદિલ મંસુરી ની જેમ એમને પણ ઉર્દુ માઁથી માત્રુ ભાષા ગુજરાતી મા પ્રેમ થી ઘસડી લાવ્યામાઁ આવ્યા હતા.અને એ બધા એ ગુજરાતી સારસ્વતનો હક અદા કર્યો.
જનાબ રૂસ્વા સાહેબને પહેલા અને છેલ્લા જઁબુસર (જિ.ભરૂચ ફેબુ.68માઅઁ) મુકામે મ.મસ્તહબીબ સારોદી સાહેબ ના માનમાઁ યોજાયેલા મુશાયરામા જોયેલા. તરહી મુશાયરો હતો પણ શૂન્ય,ઘાયલ, વિ.ની જેમ એઓ પણ તરહ પર કશુ લખી લાવ્યા નહતા. પરઁતુ બીજા ગેર તરહી દોરમા એમની સુઁદર ગઝલ સઁભળી.એનો મને અફસોસ થાયછેકે કોઇ શેર મને એ ગઝલનો યાદ નથી.

રૂસ્વાતો થા મગર બદનામ નહીઁ થા,
મઝલુમ તો રહા મગર જાલિમ નબના.

ઈસ સાહેબે ગયરત સે અલ્લાહ હો રાજી
વકતકી ગર્દીશ મેઁ”વફા”માયુસ નબના.


એમની એક ગુજરાતી ગઝલ રર્જુઁ કરુઁ તે પહેલાઁ એમના થોડા ઉર્દુ શેરો માણી લઈએઁ.

1_કી ખ્ત્મ અપની ઝિશ્ત હી અપની તલાશ મેઁ

લેકિન મીલા ન ઉમ્રભર અપના પત મુજે
.

અને એમના શબ્દોમા એનુઁ વિવરણ માણીએઁ:
અર્થાત મેઁ મારુઁ આખુઁ આયખુઁ નિજની તલાશમાઁ વ્યતીત કર્યુઁ. છતાઁ જીવનભર હુઁ ખુદ પોતાનેજ પામી શક્યો નહીઁ;ઓળખી શક્યો નહીઁ,જાણી શક્યો નહીઁ.

2_મઆલે જુસ્તજુ અલાહ જાને?

ખ્યાલેજુસ્ત્જુ ભટકા રહા હૈ.

અર્થાત તે પછી પ્રચઁડ શક્તિ મારી ખોજ,તલશ,ખેવના શુઁ છે.? તેનો અંત કયાઁ છે.? તે તો અલ્લાહજ જાણે. હુઁ તો જે અનોખા દર્દ થી પીડાઉઁછુઁ તે મારી શાંતિ મનની લાગણી ને ચેનની .અપેક્ષાથી આમ તેમ ભટકુઁ છુઁ.છતાઁ સાચી મંઝિલ નથી મળતી. આવી વ્યથા દરેક માનવીને અમુક અવસ્થામા થાય છે. તેમાઁથી કોઇ પણ બાકાત રહી શકતા નથી. કારન દ્રેક માનવીના હ્રદય ધબકારો તેને સ્વાસે સ્વાસીને એક સંકેત આપેછે. જો કોઇ નસીબ દાર વ્યક્તિ એ સંકેત નો મર્મ સમજે તો એ સંત _વલી (મહાત્મા) નો સાચો પ્રેમ બની જાય.

3_દિલકી ધડકન સમજના બેમાની ,

ઉંકા યુઁ ભી ખિતાબ હોતા હૈ.

શ્વાસચ્છોસ્વાસની આવન જાવનને નિર્થક નસમજ ,આ રીતે અલ્લહ તને સંકેત રૂપે સત્ય પયગામ મોકલેછે કે જો તુઁ ખરેખર રૂપનો ચાહક છે તો અલ્લહનુઁ રૂપ જે મહાન સ્વરૂપ્વાન છે,તેની ચાહનામામ ખોવાઈ જા. તેની સથે પ્રેમ તાંતણામાઁ બઁધાઈજા> બસ માનવી જો એ અલૌકિક સંકેત ને સમજી જાય તો ત્યાઁજ એની પ્રેમ સફરની મઝિલ પ્રાપ્ત થય છે.તેની ભટકન પૂરી થાય છે.અને તે પછી તે મંઝિલ તરફ આગળ વધવા કેડી પકડેછે. ને મંઝિલે પહોઁચવા પગેરુ ગોતેછે. જયારે આ રાહ પર પગ માઁડતો થઈ જાય છે, ત્યારથી એ વ્યક્તિમાઁ અજબ ભાવના પકડે છે.આવી ભાવના રખ્નારો શ્રેય સાવ્અક પછી તો સંગ્રામવીર બનેછે. એનીએ એભાવના તતો પછી પ્રચઁડ શક્તિ બ અની ગયેલી હોય છે. એવી ભાવન હ્ર્દય પરના ઓથાર ખોલે છે,એજ ‘ઈશ્કે હકીકી ‘ છે.
મુકતક_રૂસ્વા મઝ્લૂમી

કરીએ કાકલૂદી એટલી ફુરસદ હતી કયારે?
તકાદો દર્દનો એવો હતો કે કરગરી બેઠા.

હતી તોરી કઁઈ એવી તબિયત કે જીવન પંથે,
ગમે ત્યારે જીવી બેઠા, ગમે ત્યારે મરી બેઠા

. _ રૂસ્વા મઝ્લૂમી

ગઝલ


પ્રેમની મોંઘી મતાનુઁ શુઁ થયુઁ?
દિલ જતાઁ એની વ્યથાનુઁ શુઁ થયુઁ?

ઝળ હળે છે દીપ શ્ર્ધ્ધાનો હજી ,
ક્યાઁ ગઈ વેરણ હવાનુઁ શુઁ થયુઁ?

મોતના ડંકા બજે છે સ્વાસમાઁ ,
જિઁદગીની ઝઁખનાનુઁ શુઁ થયુઁ?

આજ કાઁ મહેફિલ મહીઁ અન્ધાર છે,
કયાઁ છે પરવાના શમાનુઁ શુઁ થયુઁ?

આપ જોતા થઈ ગયા ખુદ અપને,
જાણભેદુ આયનાનુઁ શુઁ થયુઁ?

નાવ ડૂબી કાઁ તરી મઝધારમાઁ,
ઓ ખુદા!મુજ નાખુદાનુઁ શુઁ થયુઁ?

કેમ’ રૂસ્વા ‘ આમ બેઠા છે ઉદાસ,
આપની જીવન કલાનુઁ શુઁ થયુઁ?

* રૂસ્વા મઝ્લૂમી

Sunday, December 03, 2006

મુકતક_સુલેમાન દેસાઈ’જિદ્દી’લુવારવી.

મુકતક_સુલેમાન દેસાઈ’જિદ્દી’લુવારવી.

ધીમે ધીમે ગમવા લાગી.
આંખોમાઁ એ રમવા લાગી.

એને હુઁ જયાઁ લાગ્યો પકડવા,
ચારે બાજુ ભમવા લાગી.

* સુલેમાન દેસાઈ’જિદ્દી’લુવારવી.

(ગાગા,ગાગા,ગાગા,ગાગા)છઁદ:
(ફઅલુન, ફઅલુન, ફઅલુન, ફઅલુન)મુતદારિક છઁદ (8 અક્ષરી)

Saturday, December 02, 2006

કસમ સાકી*મકરન્દ દવે

કસમ સાકી*મકરન્દ દવે

ચમત્કારોની દુનિયામાઁ ભરુઁ છુઁ હર કદમ સાકી !
નિહાળુઁ છુ છલકતાઁ જામમાઁ જનમોજનમ સાકી !

હજારો વાર તારા મયકદાથી છૂટવા ચાહુઁ,
છ્તાઁ તારા ભણી લઈ જાય છે મારા કદમ સાકી !

નિરાલી હર અદા,હર ચાલ,હર કાનાફૂસી તારી,
તને પહેચાનુઁ પણ રહી જાય છે પાછો ભરમ સાકી !

કહી દઊઁ સાફ દુનિયાને બધી વાતો,બધા ભેદો,
કરે છે આંખ થી તુ ત્યાઁ મના કેવી મભમ, સાકી !

નથી જેણે હજુઁ તારાઁ નયનની ચોટ પણ ઝીલી,
મને સમજાવવા બેઠા અહીઁ તારા નિયમ , સાકી !

સિતમ તારો ગણે જે બે ઘડી બેસી નથી શકતા,
સબર ને નથી કાઁ કયાઁયે દેખાતો સિતમ, સાકી !

ખુશી તારી નિહાળી તેજ પ્યાલી તરબતર પીધી,
નથી મેઁ જામ તોડ્યો કે નથી તોડી રસમ, સાકી !

હવે તો જિન્દગીની રોશની પર રોશની જોઉઁ,
મને સમજાયછે ,સમજાયછે તારો મરમ, સાકી !

ભરી મહેફિલ મહીઁ એકાદ મુફલિસને ન ભાળીને,
દબાવી હથ દિલ પર ખાય છે કોના કસમ, સાકી !

*મકરન્દ દવે(હવાબારી-24)

4-2-1963

તરબતર સાકી*પ્રફુલ્લ નાણાવટી

તરબતર સાકી*પ્રફુલ્લ નાણાવટી

નશીલી આંખ જોઈને થયો છુઁ તરબતર સાકી.
નથી પીવી હવે સૂરા ભલે તુઁ જામ ભર સાકી

મને મંજુર છે ચાલ્યા જવુઁ બસ બેખબર સાકી.
અગર જીવી શકુઁ ના જિન્દગી માનભર સાકી.

નથી એ દોષ એનો સહુ મને માને છે બડભાગી,
બધાઁને તો કહી છે મેઁ જીવનની ખુશખબર સાકી.

દરદ એવુઁ વધ્યુઁ છે કે દવાઓ કામ નહિ લાગે,
દુઆ બસ એજ છે આખર કરી લે તુઁ નજર સાકી.

મને જોઈ ગયાઁ છે એ મદિરાલય ભણી જાતાઁ,
કરુઁ શુઁ જ્યાઁ વસવ્યુઁ છે મેઁ મારુઁ ત્યાઁજ ઘર સાકી.

*પ્રફુલ્લ નાણાવટી(પગેરુઁ)

Friday, December 01, 2006

વાર્ષિક ઉર્દુ મુશાયરો


જફર જૈદી મેમોરીયલ સોસાયટી નો વાર્ષિક ઉર્દુ મુશાયરો
Photo Caption :Standing : from left Dr Sabiha Saba, Humaira Rahman, Dr Shehla Naqvi, Dr Jamal Qadri, Hasan Abbas Raza & Adil Mansuri.Sitting : from left Abid Jafari, Baqar Zaidi, Yunus Sharar & Humayun Farogh.( Photo By Ali Imran Mansuri )
19 નવેઁબર 2006 ના યોંકરસ ન્યુયોર્કમા ‘જફર જૈદી મેમોરીયલ સોસાયટી ના
વાર્ષિક ઉર્દુ મુશાયરા.ની એક તસ્વીરી ઝલક.
ભાગ લેનાર શાયરો.
1-રશીદ વારસી,હુમૈરા રેહમાન,મામુન ઐમન,શૌકત ફહમી,ડૉ.શેહલા નકવી,
હસન અબ્બાસરજા,રોહીલખાન,ફરહતનદીમ,હુમાયુઁફરોગ,ડૉ.સબીહાસબા,
નુન.મીમ.દાનીશ,ફકઅતનદીમ,આદિલમનસુરી,નસીમ,ફરોગ,
સરફરાજ આબીદ,બાકર ઝૈદી ,આબિદ જાફરી, ઉમ્મે યુનુસસરવર,
આબીદ જાફરી ટોરંટો થી ખાસ આ પ્રસંગે પધાર્યા હતા.

Counters
Web Site Counter
Web Site Counter